اسراب

والا اسمم کافه است فامیلیم چی.....


متولد چهاردهم آذر هزار و سیصد و هفتاد و دو

دانشجوام

چی بگم؟ گریز از میانمایگی آرزویی بزرگ است

علایق : علی  و ما یتعلق به - کتاب - شعر - حدیث -مسجد قدیمی - خانه قدیمی - طاق-پنجره چوبی-گلدان سفالی-درخت - رودخانه -عبا- کویر - انگشتر نقره- دفترچه یادداشت- فرنی - دیزی -سمبوسه- پاین شهر- شیر برنج -سالنامه- تمبر - کبریت -شمع- فندک - رادیو - بچه - آب زرشک - بستنی - بوی کاغذ - چوب-چرم-فشنگ - اسلحه - زیارت - تنهایی - دانشگاه تهران - حرم - بازار-خیابون شریعتی-خیابون ولیعصر-چهارشنبه -آب تنی در ظهر تابستان ساعت سه ربع کم-سفر- سحر - سایه - جودو  -اسب-کارتونای جیبلی- ماگ -قهوه - کافه - جوانه - تن تن - مولانا

کتابهای مورد علاقه : معارف اسلامی - تاریخ - رمان - شعر  - فلسفه - عرفان - جامعه شناسی- مثنوی 

 

اگه خواستی هدیه بدی :

گل

انگشتر

اصول کافی چاپ دارالحدیث

منتخب میزان الحکمه

الحیات استاد حکیمی

المیزان

تاریخ جهان آرمستو نشر ققنوس

تاریخ هنر گامبریج نشر نی

مکتبهای ادبی رضا سیدحسینی

اسرار التوحید تصحیح دکتر شفیعی کدکنی

همه کتابای دکتر شفیعی کدکنی به غیر از مجموعه اشعار و موسیقی شعر